Google+ Badge

۱۳۹۴ آبان ۱۶, شنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس که بود.؟

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس که بود.؟: نقل از وکیپدیا :ریاضی دانی یونانی بود..کتاب موفق اصول را نوشته .در اسکندریه استاد و موسس ریاضیات بود.. کتاب اصول شامل 13 مفاله .465 قضیه ....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر