Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: مضرات فرمول نویسیکاشف عدد دقیق پی 3.154700538: مضرات فرمول نویسی: در سایت من ( www.dinbali.com ) روشی به نام < لطیف >آورده شده است . در این سایت از فرمول نویسی استفاده کرده ایم . شرح و توضیح را به ع...

۲ نظر:

  1. تنگ نظری را کنار بگذارید .وجدان و شرف نشان دهید .مبارزه رو در زو کنید .
    www.dinbali.com
    pi=3.154700538379

    پاسخحذف