Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

ایندو از کارهای علمی هنری من است

علم . دانش. .خلاقیت و هنر حد و مرز نمنی شناسند
این چند خصلت هر گز در یک شخص جمع نمنی شوند.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: