Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۷, شنبه

عالمان دانشمندان جهان .درک و فهم ظرایف علم اکتسابی نیست


چنانچه تحقیق شود در طول زمان برای تعیین ضریب ثابت دایره اعداد و ارقام متفاوتی از 3.12 گرفته تا 3.16 پیشنهاد شده است .
در میان این طیف گسترده عدد و رقم فقط یک عدد می تواند وجود داشته باشد که کما هوحقه ضریب ثابت  دایره است
دانشمکندان زمانه اگثرا" به دنبال کسر متعازفی 22/7 بوده اند .هر یک به فراخور استعداد در رسیدن به این کسر متعارفی 22/7 کوشیده اند
هیچ دانشمندی به منشاءکسر متعارفی 22/7 فکر نکرده است .
دانشمندان متوجه نشده اند که شیوه محاسبه کسر متعارفی باید منبعث از خودهندسه باشد
وقتی شیوه محاسبه نسبت محیط دایره به قطر دایره هندسی باشد .باید کسر متتعازفی 22/7 که غیر هندسی است به کسر سنجشی C / d تغییرماهیت دهد
بقیه دارد
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: