Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان و دانشمندان جهان را انگشت به دهان حیران کرد...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان و دانشمندان جهان را انگشت به دهان حیران کرد...: مساحت مثلث قائم الزاویه ALI با نصف مساحت این دایره برابر و مساوی است . نقاد محتر م خود را اصلاح کن تا دیگران از اشتباه درآیند. www.dinbal...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر