Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده از جهان سوم علم و عالم بی ارزش ا...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده از جهان سوم علم و عالم بی ارزش ا...: در این دادنامه دیوان عدالت اداری بخشی از متن رای سطر 5 و 6 کاملا" دروغ و قسمتی سطر 8و9 آن متناقض بایکدیگر است. دروغ اینجا است.:( در ا...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر