Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان دانشمندان جهان .درک و فهم ظرایف علم اکتسابی...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان دانشمندان جهان .درک و فهم ظرایف علم اکتسابی...: چنانچه تحقیق شود در طول زمان برای تعیین ضریب ثابت دایره اعداد و ارقام متفاوتی از 3.12 گرفته تا 3.16 پیشنهاد شده است . در میان این طیف...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر