Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: یکی از مظاهر عقب مانده گی از جهان سوم

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: یکی از مظاهر عقب مانده گی از جهان سوم: این نامه بدون مشخصه نویسنده از کیست ؟ چه نوشته است؟ چرا امضاء کاتب ندارد؟ نامه خطاب به رئیس فرهنگستان علوم است .پس نویسنده در حد و اندازه ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر