Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۶, جمعه

نقاد محترم روش لطیف در you tuob

روش لطیف مرا با آب و تاب تمام نقد کرده اید و بر عدد 3.154700538 خط قرمز کشیده اید.
برای دفاع از شیوه فوق العاده درخشان خود این توضیح عملی را ملاحظه کنید و بر این نقد خود را اعمال کنید.
از شما بزرگوار صمیمانه درخواست می کننم نقد خود راروی این ترسیم تکرا ربفرمائید
باشد آنان که نقد شما را دیده اند و شنیده اند بر  علم و دانش شان افزوده گردد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: