Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۵, پنجشنبه

مضرات فرمول نویسی

در سایت من ( www.dinbali.com ) روشی به نام < لطیف >آورده شده است . در این سایت از فرمول نویسی استفاده کرده ایم .
شرح و توضیح را به عهده روابط گذاشته ایم .چهار سطر روابط وجود دارد .در سطر دوم آمده :
     AF=SV =0.5773502692
نقاد محترمی سئوال کرده اند : چرا AF=SV است .کل نقد ایشان روی این سئوال متمرکز است.
دوست عزیز . همکار محترم .
ما باید توضیح می دادیم .AF از دوران FZ به مرکز F پدید آمده است.
VS مساوی FZ است .پس SV=AF می باشد. .
از طرفی RL هم از دوران BR به مرکز R بوجود آمده است.
بنا بر این : AF=FZ=VS=BR=RL
بدین ترتیب مشکل شما حل شد. وپاسخ سئوال شما داده شد..
جهت تنبه و آگاهی می گویم .نقاد باید تیزبین . زیرک . باهوش و عالم باشد.
اگر شما به این نکته کوچک توجه کرده بودید .بر عدد 3.154700538 خط قرمز نمی کشیدید
روش گویای من و نقد شما هردو به نظر بیننده کان محتر م می رسد
www.dinbali.com
pi=3.15470058379


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر