Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۶, جمعه

این شیوه مستقیم الخط کردن محیط دایره مایه شرمساری است

من با قاطعیت برآن خط بطلان می کشم تا از حیطه علم و دانش دور شود . واقعآ" مایه آبرو ریزی است.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379


۱ نظر: