Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: علم و دانش باارزش هندسه را بشدت ضایع و تباه کرده ا...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: علم و دانش باارزش هندسه را بشدت ضایع و تباه کرده ا...: خرابی ای که این نظریه در هندسه ایجاد کرده است گفتنی نیست . به اثرات مخرب آن و جان هائی که در این مورد به فنا رفته است باید توجه کرد. www....

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر