Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان دانشمندان جهان درک و فهم ظرایف علم اکتسابی ...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: عالمان دانشمندان جهان درک و فهم ظرایف علم اکتسابی ...: هندسه ظرایف پنهان بسیار دارد .زمان می طلبد که ظرا یف هندسی کشف و از پرده محاق بیرون افتد . موهبت الهی مرا شامل گشت . اصل بنیادینی کشف...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر