Google+ Badge

۱۳۹۴ بهمن ۱۸, یکشنبه

اوج علم. دانش . خلاقیت و هنر در نهایت سلاده گی

این دو تصویر یک مفهوم دارند..محیط دایره مستقیم الخط شده است.
آن که ساده تر و زیباتر است از آن من است .
سراسر استدلال و منطق است .
در دیگری اثری از استدلال و منطق وجود ندارد.
www.dinbali.com
pi=3.154700538379
 این از من است

 از دیگری است.

۱ نظر: