Google+ Badge

۱۳۹۴ آبان ۱۷, یکشنبه

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس یونانی در نسخه برداری رعایت امانت رانکرده ا...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: اقلیدس یونانی در نسخه برداری رعایت امانت رانکرده ا...: اگر اقلیدص چون ابو ریحان بیرونی در  نسخه برداری از اثر دیگران امانت داری می کرد  نام انها را می برد ما امروز بهتر ریشه علم راپیدا می کردیم ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر