Google+ Badge

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا بسته شد

جبریست ذاتی کودن و ابله است .
هرچه بر ای او دلیل و برهان بیاوری احمق کودن حرف خودش را می زند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر