Google+ Badge

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوابسته شد: پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا ...

پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوابسته شد: پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا ...: جبریست که با نظریه جبری تثلیث زاویه می کند بطور کلی شعور ادراک درک و فهم ندارد . جبریست ابله احمق و کودن است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر