Google+ Badge

۱۳۹۷ فروردین ۲۳, پنجشنبه

پرونده 2500 ساله تثلیث زاویه با ابطال نظریه گالوا بسته شد

جبریست احمق نمی فهمد که با جبر نمی توان تثلیث زاویه کردهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر