Google+ Badge

ه‍.ش. ۱۳۹۴ بهمن ۱۹, دوشنبه

این نامه راباید با آب ( خلا --مستراح ) نوشت و یر سر در دانشکاه شریف نصب کرد

نامه مشعشع این است .
www.dinbali.com
pi=3.154700538379

۱ نظر: